Dirigente

Al jarenlang ben ik werkzaam bij de OLV parochie in Amersfoort.Binnen deze parochie ben ik dirigente van twee koren: Koor ‘2Gether’ en het ‘dameskoor’. Daarnaast val ik regelmatig in bij andere Amersfoortse koren.

2Gether is een middenkoor dat bestaat uit ongeveer 30 leden. Het repertoire bestaat uit modern liturgisch repertoire, zowel nederlands als o.a. engels, spaans en afrikaans. Het koor wordt begeleid door een klein combo, bestaande uit piano, klarinet en dwarsfluit. Eenmaal per week repeteren ze op de woensdagavond van 20.00 – 21.30 uur in de Heilige Kruiskerk in Amersfoort. Regelmatig verzorgen zij de zang tijdens een viering op zondagmorgen in deze kerk of andere kerken binnen OLVA.

Het dameskoor is een koor dat bestaat uit ruim 20 leden. Naast de eucharistievieringen op zondag, zingen ze ook bij de bijzondere vieringen in de Heilige Kruiskerk. Het koor repeteert iedere woensdagochtend van 10.00 – 11.00 uur.

In 2008 mocht ik de Willibrordpenning in ontvangst nemen, een onderscheiding als blijk van waardering voor mijn brede inzet in deze parochie.