Componiste

Onderstaande partituren zijn te bestellen door een mail te sturen naar: i.opstal@bethune.nl  met vermelding van de titel van de gewenste partituur. U ontvangt dan een mail retour met daarin de bankgegevens om het bedrag over te maken. Na betaling ontvangt u de partituur (of partituren) via de mail in pdf en het recht om deze te vermenigvuldigen voor de eigen koorleden.

In opdracht van de werkgroep ‘Stichting Kerkennacht 2015’ is het lied ‘Lopend Vuur’ geschreven door Jasper van den Bovenkamp (tekst) en Rineke de Wit en Ineke Opstal (muziek). Onder andere erg geschikt als Pinksterlied en te verkrijgen met piano-begeleiding of orkestbegeleiding (harmonie).

– Lopend Vuur
(4-stemmig koor en piano/fluit of 4-stemmig koor en harmonie-orkest)                        

Partituur koor en piano/fluit, aparte koorpartituur en pianopartituur: 15 euro
Totale partituur (koor en harmonieorkest), een aparte koorpartituur en alle losse stempartijen in pdf: 30 euro

‘Lopend Vuur’  – Projectkoor St. Joriskerk

‘Dieper dan een onderzeeër,
hoger dan een kruisraket,
verder dan gezwinde oorlogskogels
reiken krachten die de angst weerstaan,
klinkt een stem voor sprakelozen,
draagt een mens die vrede brengt.

Beter dan bij wetten leven,
meer dan duizendmaal de norm,
mooier dan het recht om vrij te spreken
is het woord dat mededogen traant,
een mond die zachtjes wakker kust,
twee handen om je om je schouders.                    

Dieper, hoger, verder, beter, meer en mooier
is het vuur dat mensen aanjaagt lief te hebben, mee te leven, te beschermen.                  

Laat dat vuur dag in dag uit branden mooi en vlammen veel en laaien hoog.                   

Laat het gaan en houd het aan.’

Twee missen, geschikt voor alle zondagse vieringen, bestaande uit het Heer ontferm U, Heilig en Lam Gods. (muziek Ineke Opstal)  

-Mis I
Eenvoudige mis voor 3-stemmig koor: sopraan, alt, tenor/bas

Totale partituur (koor en piano) en een aparte koorpartituur in pdf: 25 euro

Heer ontferm U – koor 2Gether

Heilig – koor 2Gether

Lam Gods – koor 2Gether

-Mis II (opname volgt t.z.t.)
3-stemmig koor: sopraan, alt, tenor/bas en eventueel 2 fluiten of andere melodie-instrumenten

Totale partituur (koor en piano) en een aparte koorpartituur in pdf: 20 euro

– Koorbundel ‘Zal ik jou nog”
7 Liederen voor afscheid en rouw
Tekst Jasper van den Bovenkamp,
Muziek: Ineke Opstal                                 

Voor meer informatie, zie Uitvaartliederen